Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Zarządzanie nieruchomościami

Szanowni Państwo!

Od dnia 1.01.2004 roku Spółdzielnia nasza zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Do pełnienia funkcji zarządcy jesteśmy dobrze przygotowani. Jesteśmy otwarci na dalsze powierzanie nam zarządzania Państwa nieruchomościami.
Podejmując się funkcji zarządcy gwarantujemy wysoką jakość i pełną realizację zadań wynikających z ustawy o własności lokali oraz z zawieranych umów.

Zapraszamy do nas


Z poważaniem:
Zarząd Spółdzielni sprzedaż mieszkań
do góry